เข้าสู่ระบบ

ตะกร้อสตูลลีก รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี

ตะกร้อสตูลลีก รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ตะกร้อสตูลลีก รุ่นประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่
วัน/เดือน/ปีคู่ที่รุ่นอายุคู่แข่งขันสนามผลหมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 28 ม.ค. 66 คู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา 09.30 น.113 ปีร.ร.บ้านในเมืองพบอบต.ทุ่งนุ้ยเทศบาลฉลุง2 : 0
213 ปีร.ร.อรุณศาสน์วิทยาพบอบต.ท่าเรือเทศบาลฉลุง2 : 0
313 ปีครูริด FCพบร.ร.บ้านป่าพนเทศบาลฉลุง2 : 0
418 ปีควนโต๊ะซ้ำพบอบต.นาทอนเทศบาลฉลุง2 : 0
518 ปีฉลุงพบอบต.ท่าเรือเทศบาลฉลุง0 : 2
618 ปีละงูพบอบต.เกตรีเทศบาลฉลุง2 : 0
7ประชาชนอบต.ทุ่งนุ้ยพบอบต.นาทอนเทศบาลฉลุง2 : 0
8ประชาชนเทศบาลตำบลฉลุงพบอบต.ท่าเรือเทศบาลฉลุง0 : 2
วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค. 66 คู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา 09.30 น.918 ปีร.ร.จริยธรรมอิสลามฯพบร.ร.อรุณศาสน์วิทยาเทศบาลฉลุง2 : 0
1018 ปีอบต.ย่านซื่อพบร.ร.บ้านไทรงามเทศบาลฉลุง2 : 1
11ประชาชนอบต.อุใดเจริญพบด่านศุลกากรวังประจันเทศบาลฉลุง0 : 2
12ประชาชนอ.ควนโดนพบรวมพลการช่างเทศบาลฉลุง2 : 1
13ประชาชนอ.ละงูพบเทศบาลตำบลคลองขุดเทศบาลฉลุง1 : 2
1413 ปีร.ร.บ้านสนกลางพบร.ร.ผัง 6เทศบาลฉลุง2 : 0
1513 ปีร.ร.บ้านทางงอพบอบต.เกตรีเทศบาลฉลุง0 : 2
วันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 66 คู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา 09.30 น.1613 ปีครูริด FCพบอบต.เกตรีเทศบาลฉลุง0 : 2
1713 ปีร.ร.อรุณศาสน์วิทยาพบร.ร.ผัง 6เทศบาลฉลุง2 : 0
1813 ปีร.ร.บ้านในเมืองพบร.ร.บ้านป่าพนเทศบาลฉลุง2 : 0
1918 ปีอบต.ย่านซื่อพบอบต.เกตรีเทศบาลฉลุง0 : 2
2018 ปีฉลุงพบร.ร.อรุณศาสน์วิทยาเทศบาลฉลุง0 : 2
2118 ปีควนโต๊ะซ้ำพบร.ร.บ้านไทรงามเทศบาลฉลุง2 : 0
22ประชาชนอบต.อุใดเจริญพบเทศบาลตำบลคลองขุดเทศบาลฉลุง0 : 2
23ประชาชนเทศบาลตำบลฉลุงพบรวมพลการช่างเทศบาลฉลุง0 : 2
วันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น.2418 ปีอบต.นาทอนพบร.ร.จริยธรรมอิสลามฯเทศบาลฉลุง2 : 0
2518 ปีอบต.ท่าเรือพบละงูเทศบาลฉลุง0 : 2
26ประชาชนอบต.ทุ่งนุ้ยพบด่านศุลกากรวังประจันเทศบาลฉลุง2 : 1
27ประชาชนอบต.นาทอนพบอ.ควนโดนเทศบาลฉลุง2 : 1
28ประชาชนอบต.ท่าเรือพบอ.ละงูเทศบาลฉลุง2 : 0
2913 ปีอบต.ทุ่งนุ้ยพบร.ร.บ้านสนกลางเทศบาลฉลุง0 : 2
3013 ปีอบต.ท่าเรือพบร.ร.บ้านทางงอเทศบาลฉลุง1 : 2
วันเสาร์ที่ 25 ก.พ. 66 คู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา 09.30 น.3113 ปีร.ร.บ้านในเมืองพบร.ร.อรุณศาสน์วิทยาเทศบาลฉลุง2 : 0
3213 ปีอบต.ทุ่งนุ้ยพบอบต.ท่าเรือเทศบาลฉลุง1 : 2
3313 ปีครูริด FCพบร.ร.บ้านสนกลางเทศบาลฉลุง0 : 2
3418 ปีควนโต๊ะซ้ำพบฉลุงเทศบาลฉลุง2 : 0
3518 ปีอบต.นาทอนพบอบต.ท่าเรือเทศบาลฉลุง2 : 0
3618 ปีร.ร.บ้านไทรงามพบละงูเทศบาลฉลุง0 : 2
37ประชาชนอบต.ทุ่งนุ้ยพบเทศบาลตำบลฉลุงเทศบาลฉลุง2 : 0
38ประชาชนอบต.นาทอนพบอบต.ท่าเรือเทศบาลฉลุง2 : 0
วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ. 66 คู่แรกเริ่มแข่งขันเวลา 09.30 น.3918 ปีร.ร.อรุณศาสน์วิทยาพบอบต.เกตรีเทศบาลฉลุง1 : 2
4018 ปีอบต.ย่านซื่อพบร.ร.จริยธรรมอิสลามฯเทศบาลฉลุง2 : 1
41ประชาชนอบต.อุใดเจริญพบอ.ควนโดนเทศบาลฉลุง0 : 2
42ประชาชนรวมพลการช่างพบเทศบาลตำบลคลองขุดเทศบาลฉลุง1 : 2
43ประชาชนด่านศุลกากรวังประจันพบอ.ละงูเทศบาลฉลุง2 : 0
4413 ปีร.ร.ผัง 6พบอบต.เกตรีเทศบาลฉลุง0 : 2
4513 ปีร.ร.บ้านป่าพนพบร.ร.บ้านทางงอเทศบาลฉลุง0 ; 2
วันเสาร์ที่ 11 มี.ค. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น.4613 ปีร.ร.บ้านในเมืองพบอบต.เกตรีเทศบาลฉลุง2 : 0
4713 ปีอบต.ท่าเรือพบครูริด FCเทศบาลฉลุง2 : 0
4813 ปีอบต.ทุ่งนุ้ยพบร.ร.ผัง 6เทศบาลฉลุง2 : 0
4918 ปีฉลุงพบละงูเทศบาลฉลุง1 : 2
5018 ปีอบต.ท่าเรือพบอบต.ย่านซื่อเทศบาลฉลุง0 : 2
5118 ปีอบต.นาทอนพบร.ร.อรุณศาสน์วิทยาเทศบาลฉลุง2 : 0
52ประชาชนอบต.ทุ่งนุ้ยพบเทศบาลตำบลคลองขุดเทศบาลฉลุง2 : 0
53ประชาชนอบต.นาทอนพบรวมพลการช่างเทศบาลฉลุง2 : 0
วันอาทิตย์ที่ 12 มี.ค. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น.5418 ปีร.ร.บ้านไทรงามพบร.ร.จริยธรรมอิสลามฯเทศบาลฉลุง2 : 0
5518 ปีควนโต๊ะซ้ำพบอบต.เกตรีเทศบาลฉลุง2 : 0
56ประชาชนอบต.ท่าเรือพบอบต.อุใดเจริญเทศบาลฉลุง2 : 0
57ประชาชนด่านศุลกากรวังประจันพบอ.ควนโดนเทศบาลฉลุง2 ; 1
58ประชาชนเทศบาลตำบลฉลุงพบอ.ละงูเทศบาลฉลุง2 : 1
5913 ปีร.ร.บ้านป่าพนพบร.ร.บ้านสนกลางเทศบาลฉลุง0 : 2
6013 ปีร.ร.อรุณศาสน์วิทยาพบร.ร.บ้านทางงอเทศบาลฉลุง2 : 0
วันเสาร์ที่ 6 พ.ค. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น.6113 ปีร.ร.บ้านในเมืองพบอบต.ท่าเรือเทศบาลฉลุง
6213 ปีอบต.ทุ่งนุ้ยพบครูริด FCเทศบาลฉลุง
6313 ปีร.ร.อรุณศาสน์วิทยาพบร.ร.บ้านป่าพนเทศบาลฉลุง
6418 ปีควนโต๊ะซ้ำพบอบต.ท่าเรือเทศบาลฉลุง
6518 ปีอบต.นาทอนพบอบต.ย่านซื่อเทศบาลฉลุง
6618 ปีร.ร.อรุณศาสน์วิทยาพบละงูเทศบาลฉลุง
67ประชาชนอบต.ทุ่งนุ้ยพบอบต.ท่าเรือเทศบาลฉลุง
68ประชาชนอบต.นาทอนพบอบต.อุใดเจริญเทศบาลฉลุง
วันอาทิตย์ที่ 7 พ.ค. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น.6918 ปีฉลุงพบร.ร.บ้านไทรงามเทศบาลฉลุง
7018 ปีร.ร.จริยธรรมอิสลามฯพบอบต.เกตรีเทศบาลฉลุง
71ประชาชนเทศบาลตำบลฉลุงพบด่านศุลกากรวังประจันเทศบาลฉลุง
72ประชาชนรวมพลการช่างพบอ.ละงูเทศบาลฉลุง
73ประชาชนอ.ควนโดนพบเทศบาลตำบลคลองขุดเทศบาลฉลุง
7413 ปีร.ร.ผัง 6พบร.ร.บ้านทางงอเทศบาลฉลุง
7513 ปีร.ร.บ้านสนกลางพบอบต.เกตรีเทศบาลฉลุง
วันเสาร์ที่ 20 พ.ค. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น.7613 ปีร.ร.อรุณศาสน์วิทยาพบอบต.เกตรีเทศบาลฉลุง
7713 ปีร.ร.บ้านสนกลางพบร.ร.บ้านทางงอเทศบาลฉลุง
7813 ปีอบต.ท่าเรือพบร.ร.ผัง 6เทศบาลฉลุง
7918 ปีฉลุงพบอบต.เกตรีเทศบาลฉลุง
8018 ปีควนโต๊ะซ้ำพบอบต.ย่านซื่อเทศบาลฉลุง
8118 ปีอบต.ท่าเรือพบร.ร.อรุณศาสน์วิทยาเทศบาลฉลุง
82ประชาชนเทศบาลตำบลฉลุงพบเทศบาลตำบลคลองขุดเทศบาลฉลุง
83ประชาชนอบต.ท่าเรือพบรวมพลการช่างเทศบาลฉลุง
วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น.8418 ปีอบต.นาทอนพบร.ร.บ้านไทรงามเทศบาลฉลุง
8518 ปีร.ร.จริยธรรมอิสลามฯพบละงูเทศบาลฉลุง
86ประชาชนอ.ควนโดนพบอ.ละงูเทศบาลฉลุง
87ประชาชนอบต.นาทอนพบด่านศุลกากรวังประจันเทศบาลฉลุง
88ประชาชนอบต.ทุ่งนุ้ยพบอบต.อุใดเจริญเทศบาลฉลุง
8913 ปีอบต.ทุ่งนุ้ยพบร.ร.บ้านป่าพนเทศบาลฉลุง
9013 ปีร.ร.บ้านในเมืองพบครูริด FCเทศบาลฉลุง
วันเสาร์ที่ 3 มิ.ย. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น.9113 ปีร.ร.บ้านในเมืองพบร.ร.บ้านทางงอเทศบาลฉลุง
9213 ปีครูริด FCพบร.ร.ผัง 6เทศบาลฉลุง
9313 ปีร.ร.บ้านป่าพนพบอบต.เกตรีเทศบาลฉลุง
9418 ปีควนโต๊ะซ้ำพบละงูเทศบาลฉลุง
9518 ปีอบต.ย่านซื่อพบร.ร.อรุณศาสน์วิทยาเทศบาลฉลุง
9618 ปีร.ร.บ้านไทรงามพบอบต.เกตรีเทศบาลฉลุง
97ประชาชนอบต.ทุ่งนุ้ยพบอ.ละงูเทศบาลฉลุง
98ประชาชนอบต.นาทอนพบเทศบาลตำบลฉลุงเทศบาลฉลุง
วันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น.9918 ปีอบต.นาทอนพบฉลุงเทศบาลฉลุง
10018 ปีอบต.ท่าเรือพบร.ร.จริยธรรมอิสลามฯเทศบาลฉลุง
101ประชาชนอบต.อุใดเจริญพบรวมพลการช่างเทศบาลฉลุง
102ประชาชนอบต.ท่าเรือพบอ.ควนโดนเทศบาลฉลุง
103ประชาชนด่านศุลกากรวังประจันพบเทศบาลตำบลคลองขุดเทศบาลฉลุง
10413 ปีอบต.ทุ่งนุ้ยพบร.ร.อรุณศาสน์วิทยาเทศบาลฉลุง
10513 ปีอบต.ท่าเรือพบร.ร.บ้านสนกลางเทศบาลฉลุง
วันเสาร์ที่ 17 มิ.ย.66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น.10613 ปีร.ร.อรุณศาสน์วิทยาพบครูริด FCเทศบาลฉลุง
10713 ปีอบต.ทุ่งนุ้ยพบร.ร.บ้านทางงอเทศบาลฉลุง
10813 ปีร.ร.บ้านในเมืองพบร.ร.บ้านสนกลางเทศบาลฉลุง
10918 ปีฉลุงพบอบต.ย่านซื่อเทศบาลฉลุง
11018 ปีอบต.นาทอนพบละงูเทศบาลฉลุง
11118 ปีควนโต๊ะซ้ำพบร.ร.จริยธรรมอิสลามฯเทศบาลฉลุง
112ประชาชนเทศบาลตำบลฉลุงพบอบต.อุใดเจริญเทศบาลฉลุง
113ประชาชนอบต.นาทอนพบอ.ละงูเทศบาลฉลุง
วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย.66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น.11418 ปีร.ร.บ้านไทรงามพบร.ร.อรุณศาสน์วิทยาเทศบาลฉลุง
11518 ปีอบต.ท่าเรือพบอบต.เกตรีเทศบาลฉลุง
116ประชาชนด่านศุลกากรวังประจันพบรวมพลการช่างเทศบาลฉลุง
117ประชาชนอบต.ทุ่งนุ้ยพบอ.ควนโดนเทศบาลฉลุง
118ประชาชนอบต.ท่าเรือพบเทศบาลตำบลคลองขุดเทศบาลฉลุง
11913 ปีร.ร.บ้านป่าพนพบร.ร.ผัง 6เทศบาลฉลุง
12013 ปีอบต.ท่าเรือพบอบต.เกตรีเทศบาลฉลุง
วันเสาร์ที่ 1 ก.ค. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น.12113 ปีอบต.ทุ่งนุ้ยพบอบต.เกตรีเทศบาลฉลุง
12213 ปีร.ร.บ้านในเมืองพบร.ร.ผัง 6เทศบาลฉลุง
12313 ปีครูริด FCพบร.ร.บ้านทางงอเทศบาลฉลุง
12418 ปีอบต.นาทอนพบอบต.เกตรีเทศบาลฉลุง
12518 ปีควนโต๊ะซ้ำพบร.ร.อรุณศาสน์วิทยาเทศบาลฉลุง
12618 ปีอบต.ย่านซื่อพบละงูเทศบาลฉลุง
127ประชาชนอบต.นาทอนพบเทศบาลตำบลคลองขุดเทศบาลฉลุง
128ประชาชนอบต.ทุ่งนุ้ยพบรวมพลการช่างเทศบาลฉลุง
วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 66 คู่แรกเริ่ม แข่งขันเวลา 09.30 น.12918 ปีฉลุงพบร.ร.จริยธรรมอิสลามฯเทศบาลฉลุง
13018 ปีอบต.ท่าเรือพบร.ร.บ้านไทรงามเทศบาลฉลุง
131ประชาชนอบต.อุใดเจริญพบอ.ละงูเทศบาลฉลุง
132ประชาชนเทศบาลตำบลฉลุงพบอ.ควนโดนเทศบาลฉลุง
133ประชาชนอบต.ท่าเรือพบด่านศุลกากรวังประจันเทศบาลฉลุง
13413 ปีร.ร.อรุณศาสน์วิทยาพบร.ร.บ้านสนกลางเทศบาลฉลุง
13513 ปีอบต.ท่าเรือพบร.ร.บ้านป่าพนเทศบาลฉลุง

หมายเหตุ

1. ช่วงที่ 1 แข่งขันระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 12 มีนาคม 2566

2. พักการแข่งขันระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 5 พฤษภาคม 2566 (เดือนรอมาฏอน)

3. ช่วงที่ 2 แข่งขันระหว่างวันที่ 6 พฤษภาคม – 2 กรกฎาคม 2566