Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

6 พฤศจิกายน 2564 กองการศึกษาฯ อบจ.สตูล ​ ดำเนินการรายงานการทบทวนบทเรียนของนักเรียน​(on​ site)​ ของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 กองการศึกษาฯ อบจ.สตูล ​ ดำเนินการรายงานการทบทวนบทเรียนของนักเรียน​(on​ site)​ ของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 สังกัด อบจ.สตูล ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.2/1 เพื่อทบทวนบทเรียน ซึ่งมีนักเรียนเข้าเรียนจำนวน 24 คน โดยแบ่งนักเรียน เป็น 2 กลุ่มๆ ละ 12 คน
cr.ฝ่ายบริหารการศึกษา​ กองการศึกษาฯ
#งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

Leave a Comment