เข้าสู่ระบบ

29 เมษายน 2565 ประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ ณ อบต.ป่าแกบ่อหิน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และงบประมาณ พร้องด้วยนางบุญเรียม มากนวล หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอ อ.ทุ่งหว้า ณ อบต.ป่าแก่บ่อหิน  เพื่อพิจารณาโครงการที่เกินศักยภาพของท้องถิ่น มาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2566-2570 และพร้อมกันนี้ได้ลงตรวจพื้นที่โครงการขุดลอกสระน้ำ ที่ดำเนินการเมื่อปี 2544

ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x