Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

21 มิถุนายน 2565 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดย ฝ่ายงบประมาณและเงินอุดหนุน

วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวมัลลิกา พันธภาค หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วม ให้การต้อนรับ ผอ.พิศวง ชีระ     ธรรม  ผอ.สนง.งบประมาณเขตที่ 5 (จังหวัดภูเก็ต) และ จนท.ปปช. ในการลงพื้นที่ อ.ละงู เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่ อบจ.สตูลได้รับการจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านห้วยไทร-บ้านผัง 41 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านป่าฝาง-บ้านทุ่งเสม็ด

 

Leave a Comment