เข้าสู่ระบบ

11 ตุลาคม 2565 ประชุมกำหนดขอบเขตงานจ้างพิมพ์วาสาร อบจ.สตูล

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานจ้างพิมพ์วาสาร อบจ.สตูล  ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นางสาวจิณันชา พัธธ์พสิฐ นวค.นโยบายและแผนชำนาญการ  นายสมศักดิ์ เก็บกาเม็น ผช.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดขอบเขตงานจ้างพิมพ์วาสาร อบจ.สตูล ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคฺเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการต่างๆของ อบจ.สตูลให้ประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งเป็นการให้ประชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารราชการของ อบจ.สตูลได้ด้วย

ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x