เข้าสู่ระบบ

26 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น นางสาวเสาวลี ชูเกิด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานติดตามและประเมินผล  ชุดที่ 1  พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ อำเภอท่าแพ และอำเภอเมืองสตูล ไปพบเกษตรที่รับกล้าไม้ จาก อบจ.สตูลไปปลูก ภายหลังจากที่ได้ดำเนินโครงการไปเป็นระยะ เวลา 1 ปีแล้ว   เพื่อติดตามความเจริญเติบโตของพันธ์ไม้และการดูแลรักษา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ต้องการให้เกษตรกรเพิ่มกิจกรรมเสริมรายได้ในสาน เพิ่มพื้นที่ป่า และรักษาสิ่งแวดล้อม

ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x