เข้าสู่ระบบ

14-15 มิถุนายน 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณลงพื้นที่ติดตามการปลูกไม้มีค่า

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการปลูกไม้มีค่าเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565  วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มพื้นที่ป่า และปลูกในเรือกสวนไร่นาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง   ต้นไม้ที่ราษฏรนำไปปลูก 13 ชนิดได้แก่ สัก มะฮอกกานี พะยูง กฤษณา พะยอม หว้า ตะเคียนทอง หลุมพอ มะค่าโมง แดง ขนุนทองประเสริฐ เสลา มะขาม

ทีมและติดตามแบ่งเป็น 2 ทีม ทีมแรกนำโดย นางสาวเสาวลี  ชูเกิด ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่ อำเภอมะนัง ทุ่งหว้า และ ละงู    ทีมที่2 นำโดยนางจรูญ ชมภูทอง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ อำเภอเมือง ควนกาหลง ท่าแพ และควนโดน

ผลการติดตาม  ระยะ 1 ปี ปรากฏว่า ต้นไม้มีความเจริญเติบโต งอกงามมาก เป็นเพราะการดูแล เอาใจใส่ให้น้ำให้ปุ๋ย  บ้างปลูกแซมสวนยาง บ้างปลูกเป็นป่า บ้างปลูกทดแทน    เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง

     

 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x