Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ลงประเมินครอบครัวร่มเย็น

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 – 15.30 น. นางนลธพรรณ สังฆโต หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม เป็นตัวแทน อบจ.สตูล ลงพื้นที่คัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย อบจ.สตูล ได้เสนอชื่อนายธนกฤต ดิสสระ ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล สังกัดกองช่าง เป็นบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว และเสนอชื่อนายฮารน อาดำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นครอบครัวร่มเย็น

# กองสวัสดิการสังคม

Leave a Comment