Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

เป็นประธานการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสจังหวัดสตูล ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรี มิตรภาพที่ดีต่อกัน มีน้ำใจนักกีฬาและเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มวัยทำงาน

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสจังหวัดสตูล ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรี มิตรภาพที่ดีต่อกัน มีน้ำใจนักกีฬาและเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มวัยทำงาน กลุ่ม อวุโสได้มาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพหลังเลิกงาน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
***ซึ่งวันนี้ เป็นการแข่งขันคู่ที่1 รอบแรก ระหว่างทีมปกครองจังหวัดสตูล พบ กับทีมอบจ.สตูล

Leave a Comment