Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ต้อนรับและบรรยายการส่งผลงานเข้ารับการประเมินรางวัลพระปกเกล้า และรางวัลการบริหารจัดการที่ดี แก่อบจ.สมุทรสงคราม ที่มาศึกษาดูงาน อบจ.สตูล

19เมย65 18.30น ต้อนรับและบรรยายการส่งผลงานเข้ารับการประเมินรางวัลพระปกเกล้า และรางวัลการบริหารจัดการที่ดี แก่อบจ.สมุทรสงคราม ที่มาศึกษาดูงาน อบจ.สตูล​ ที่บารารีสอร์ต

Leave a Comment