Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ร่วมรับประกาศนียบัตรนักบริหารการเงินระดับสูง(นงส)

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.  นายสัมฤิทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เข้ารับประกาศนียบัตรนักบริหารการเงินระดับสูง(นงส) ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร 

Leave a Comment