Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ต้อนรับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่านยุทธศักดิ์ สุภสร ที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากบารา

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565  นายสัมฤิทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ต้อนรับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่านยุทธศักดิ์ สุภสร ที่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากบารา อ.ละงู จ.สตูล

Leave a Comment