Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบฉลุง

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลตำบฉลุง และโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลฉลุง
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฉลุง หลังเก่า
Cr.กองสาธารณสุข

Leave a Comment