Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2566  เวลา  13.30  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ชั้น  4   ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และประชุมประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2566

Leave a Comment