Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ
  • ค้นหารายหมวดหมู่:

ข่าวประชาสัมพันธ์
satunpao

รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ชายฝั่งบริเวณบ้านตันหยงละไน้ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล พร้อมด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting

ภาพกิจกรรม อบจ.สตูล
satunpao

ประธานพิธีปิดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะทางเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตรเทคนิคการสร้างเอกสารแบบมืออาชีพด้วย Microsoft Office (Word,Excel,PowerPoint)