เข้าสู่ระบบ

จัดทำบันทึก ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการซั้งเชือกเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทะเลชายฝั่งระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักงานประมงจังหวัดสตูล และเครือข่ายประมงพื้นบ้านที่ติดชายฝั่งทะเลของจังหวัดสตูล

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริการส่วนจังหวัดสตูลได้ร่วมจัดทำบันทึก ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการซั้งเชือกเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทะเลชายฝั่งระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักงานประมงจังหวัดสตูล และเครือข่ายประมงพื้นบ้านที่ติดชายฝั่งจังหวัดสตูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนประมงพื้นบ้าน การส่งเสริมและสร้างความมั่นคงทางอาชีพ และความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการนี้จึงบูรณาการและเห็นสมควรทำความตกลงร่วมมือกันเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและแก้ไขการประกอบอาชีพการทำประมงชายฝั่ง โดยการจัด “โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล” ด้วยการทำงานร่วมกันภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือดังต่อไป

 

 

 

 

ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
EnglishChinese (Simplified)MalayThai
0
Would love your thoughts, please comment.x