เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายในสังกัดฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ประชุมจัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายในสังกัดฯ
วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4
อบจ.สตูล จัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายในสังกัดฯ ครั้งที่3/2565
ซึ่งมีระเบียบวาระในการประชุมดังนี้
1.เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
(กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
2.เรื่อง ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/เรื่องหารือของส่วนราชการในสังกัดฯ
3. เรื่อง การรายงานการรับ-จ่ายเงิน/ตารางรายรับและข้อมูลเงินงบประมาณคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้ (กองคลัง)
4. เรื่อง การติดตามโครงการดำเนินงานตามรายไตรมาส (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)
5. เรื่อง รายงานโครงการตกค้างของปีก่อนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)
6. เรื่อง ถังไฟเบอร์กลาส (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามนโยบาย ตามประกาศองค์ การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้ผู้บริหารพนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษ ต่างๆ เว้นแต่กรณีที่ม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับขวัญหรือของกำนัล เพื่อสร้างความ โปร่งใส ค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน

เลขานุการฯ
# งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ข้อมูลสำนักงาน

ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
EnglishChinese (Simplified)MalayThai
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x