เข้าสู่ระบบ

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น ๔
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชุมคณะกรรมการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ครั้งที่ ๒/ ๒๕๖๔
ซึ่งมีเรื่องเพื่อพิจารณาในการประชุม
๑. พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานรายงานการรับเงิน การจ่ายเงินและเงินคงเหลือของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ ๒๕’๖๔ ไตรมาส ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔)
๒.พิจารณาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ อปท. ส่งโครงการ ๓ แห่ง
จำนวน ๑๓ ราย ดังนี้
(๑) อบต.เกตรี จำนวน ๔ ราย ภายในวงเงิน ๑๓๘,๐๐๐ บาท
(๒) อบต.ท่าแพ จำนวน ๕ ราย ภายในวงเงิน ๑๔๓,๗๕๕ บาท
(๓) อบต.ทุ่งนุ้ย จำนวน ๔ ราย ภายในวงเงิน ๑๔๒,๕๐๐ บาท
๓.พิจารณา(ร่าง)ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์ การเสนอโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับ จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.พิจารณา(ร่าง)ประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล เรื่อง หลักเกณฑ์ การดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. ๒๕๖๔
๕.พิจารณา(ร่าง)ระเบียบกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน การฝึกอบรมของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล พ.ศ.2564
๖.ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง)
# งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กองยุทธสาสตร์และงบประมาณ
Cr.ข้อมูลกองสาธารณสุขฯ
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
EnglishChinese (Simplified)MalayThai
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x