เข้าสู่ระบบ

กองทุนฟื้นฟูฯ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 (23เม.ย.64)

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. กองทุนฟื้นฟูฯ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4 โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประธานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมดังกล่าว โดยมีวาระการประชุม เรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณากรอบงบประมาณดำเนินงานกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ปี 2564
2. พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานรายงานการรับจ่ายเงิน และเงินคงเหลือของกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2564
3. พิจารณาโครงการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดสตูล ปี 2564
4. พิจารณาโครงการติดตั้งราวจับให้ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่ออำนวยความ สะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน ปีงบประมาณ 2564
5. พิจารณาโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ อปท. ส่งโครงการ 6 แห่ง จำนวน 33 ราย ดังนี้
1) อบต.ตันหยงโป จำนวน 4 ราย
2) อบต.ควนโพธิ์ จำนวน 8 ราย
3) อบต.ทุ่งบุหลัง จำนวน 1 ราย
4) อบต.อุใดเจริญ จำนวน 7 ราย
5) อบต.สาคร จำนวน 2 ราย
6) อบต.ละงู จำนวน 11 ราย
6. พิจารณาโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล ปีงบประมาณ 2564
7. พิจารณาโครงกรพัฒนาศักยภาพศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล ประจำปีงบประมาณ 2564
8. การขยายเวลาการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง)
9. ขออนุมัติปรับปรุงคำสั่งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล
10. พิจารณาการให้บริการฝึกอบรมคนตาบอดด้านการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว (Orientation & Mobility)
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x