Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารท่าเทียบเรือปากบารา ครั้งที่ 1/2564 (7พ.ค.64)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิื นายก อบจ.สตูล เป็นประธานในการประชุม จำนวน 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาและบริหารท่าเทียบเรือ และคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อบจ.สตูล เพื่อพิจารณา
1.การบริหารจัดการท่าเทียบเรือปากบาราในปัจจุบัน
2.การของดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าเช่าพื้นที่ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวปากบารา
ซึ่งการพิจารณาของคณะกรรมการดังกล่าว เป็นไปตามที่มีการร้องขอ งดการจัดเก็บค่าธรรมเนียม จำนวน 3 เดือน

Leave a Comment