Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (17พ.ค.64)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID -19) เพื่อพิจารณาแนวทางและขั้นตอนให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิตที่ได้รับผลกระทบ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4

Leave a Comment