เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล ครั้งที่ 2/2564 (8 มิ.ย. 64)

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. กองแผนฯ โดยฝ่ายติดตามจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.สตูล ครั้งที่ 2/2564 โดยนายสุรักษ์  ติ้นสกุล เป็นประธานในที่ประประชุม เพื่อพิจารณาเสนอแนะเพิ่มเติม และให้ความเหนชอบขั้นตอนการดำเนินงานโครงการจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ระยะที่ 1 รายงานขั้นต้น (Inception Report ) โดยว่าจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4

ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x