Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล ร่วมบรรจุถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนเพื่อสนับสนุนให้กับ อปท.ที่มีการร้องขอมา (7มิ.ย.64)

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 ณ ห้องโถง อบจ.สตูล บรรยากาศ ในวันแรกของการทำงาน สำหรับการบรรจุ เครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสนับสนุนให้กับ อปท.ที่มีการร้องขอฯ ซึ่งได้รับความร่วมมือ จากกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต สำนักปลัดและกองช่าง สำหรับการบรรจุฯ ดังกล่าว จะมีการดำเนินการสลับสับเปลี่ยนกัน ทุกส่วนราชการ จนกว่าจะเสร็จสิ้นภาระกิจ
จำนวน การบรรจุดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 5-6 มิ.ย.64 บรรจุได้ จำนวน 749 ถุง และในวันนี้ 7 มิ.ย.64 บรรจุได้ 548 ถุง รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,297 ถุง

Leave a Comment