Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล (14มิ.ย.64)

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล พันจ่าเอกสาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง สมาชิกสภา อบจ.สตูล และ เจ้าหน้าที่ อบจ.สตูล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะวิกฤติ โควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง คนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุที่ยากจน ครอบครัวที่ยากจน หรือประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ มัสยิดบ้านตำลังเหนือ และมัสยิดบ้านตำมะลังใต้ ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล โดย อบต.ตำมะลัง ขอรับการสนับสนุน จำนวน 336 ชุด

Leave a Comment