Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ประชาชน ต.แหลมสน อ.ละงู (16มิ.ย.64)

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล พร้อมด้วย นายอดินันท์ ปากบารา รองนายก อบจ.สตูล นายนายวิชา นาคบรรพต เลขานุการนายก อบจ.สตูล และ เจ้าหน้าที่ อบจ.สตูล เป็นตัวแทน อบจ.สตูล มอบถุงยังชีพ ณ ที่ทำการ อบต.แหลมสน ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะวิกฤติ โควิด-19 ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง คนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุที่ยากจน ครอบครัวที่ยากจน หรือประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ โดย อบต.แหลมสน ขอรับการสนับสนุน จำนวน 348 ชุด

Leave a Comment