เข้าสู่ระบบ

รับการประเมินรอบสุดท้าย รางวัล อปท.ที่มีการจัดการบริหารที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2564 (6ส.ค.64)

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม อบจ. ชั้น 4 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล คณะผู้บริหาร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการเครือข่ายนวัตกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการรับการประเมินจากคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภทโดดเด่น อปท.ขนาดใหญ่ (อบจ. เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) รอบสุดท้ายด้วยการประชุมวีดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ โดยใช้โปรแกรม Zoom Meeting และถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ซึ่งมีการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตามจุด นวัตกรรม ต่าง ๆ ดังนี้
………………………………………..
1.ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก อ.เมือง จ.สตูล โดยนางนุชลักขณ์ สุขประเสริฐ นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
2.ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนตำบลแป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยนางนัจมียะห์ อาหน่ายและน.ส.อังสนา อังสุภานิช
3.โครงการราวจับอุ่นใจฯ ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยนางสาวนุชนาถ สำนักและนางสาวสร้อยสุดา หมาดหยัน
4.โครงการธนาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.สตูล โดยนางสาวพิริยานันท์ ช่อคงและนายกัณตภณ แพ่งเมือง
5.โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ ต.ควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดย นางสาวนวพร สุขธรและนายธมลเดช ชื่นกิจรุ่งเรือง
………………………………………
ซึ่งในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากจะร่วมปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว ยังร่วมมอบกำลังใจให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้เปราะบางทางสังคม ด้วยการร่วมมอบ ถุงปันสุข อบจ.ร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ของคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ที่ร่วมสมทบทุนเพื่อสังคมด้วย
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x