Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

อบจ.สตูล ประชุมหารือกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (16ส.ค.64)

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมหารือกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2

Leave a Comment