Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สตูล​ พร้อมแพ็ค ถุงยังชีพ

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สตูล​ พร้อมแพ็ค ถุงยังชีพ นำโดย นางสาวสุภรณ์ ทองอินทร์ รองปลัดฯ​ พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ใน ส่วนกองยุทธศาสตร์ กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการสังคม และ​กองพัสดุฯ  เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19 /HQ ในพื้นที่ฯ ภายใต้การประสานงานของ ส.อบจ.สตูล
งานประชาสัมพันธ์​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สตูล
กอง​ยุทธศาสตร์​และ​งบประมาณ​
cr”งานกองสวัสดิการสังคม​ อบจ.สตูล​

Leave a Comment