Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่​ 25 ส.ค. 64 เข้ารับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่​ (25 ส.ค. 64) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล​ ชั้น​4​ นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยพ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล นำคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสตูล​ และ​นายสัมฤทธิ์​ เลียง​ประสิทธิ์​ นายก​ อบจ.สตูล​ ​ ในครั้งนี้ด้วย
🔜 โดยผ่านระบบออนไลน์ Web Conference จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ซึ่งมีนายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธาน พร้อมคณะร่วมตรวจประเมิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกและตัดสินเพื่อจัดลำดับจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ดีเด่น ตามเกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ
#​งานประชาสัมพันธ์​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สตูล
กองยุทธศาสตร์​และ​งบประมาณ

Leave a Comment