Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่​ 25 ส.ค.2564 มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ อบต.ควนโพธิ์

วันที่​ 25 ส.ค.2564 นายอดินันท์ ปากบารา รองนายก อบจ.สตูล พร้อมด้วย ส.อบจ.สตูล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ได้รับมอบหมายจาก​ นาย​สัมฤทธิ์​ เลียง​ประสิทธิ์​ นายก อบจ.สตูล ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ที่จำเป็น แก่ประชาชนที่ประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ ณ อบต.ควนโพธิ์ จำนวน 190 ครัวเรือน และ อบต.ท่าเรือ จำนวน 123 ครัวเรือน ซึ่ง อบต.แต่ละพื้นที่ขอรับการสนับสนุนมายัง อบจ.สตูล เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19
Cr.กองสวัสดิการ​สังคม​ อบจ.สตูล

Leave a Comment