เข้าสู่ระบบ

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 อบจ.สตูล รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของ อปท.รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 (รอบที่ 2)

อบจ.สตูล นำเสนอรางวัลพระปกเกล้า ด้านลดความเลื่อมล้ำ ประ​จำ​ปี 2564
………………………………………………..
วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4 อบจ.สตูล รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของ อปท.รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564 (รอบที่ 2) เพื่อรับรางวัล พระปกเกล้า ด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting ซึ่ง อบจ.สตูล ได้ผ่านการประเมินขั้นต้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในขั้นตอนนี้ คณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาพสนาม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รณรงค์ จันใด ได้พูดคุยสนทนากลุ่ม(Focus Group)กับตัวแทนประชาคมในพื้นที่
……….…………………………………….
นำโดย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล หัวหน้าส่วนราชการ และเครือข่าย ด้านนวัตกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย
1.นวัตกรรม ธนาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์ ธนาคารฟื้นชีวิต
2.นวัตกรรม ซั้งเชือกเพิ่มรายได้และฟื้นฟูทรัพยากร
3.นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิตอลความเลื่อมล้ำด้านการศึกษา
…………………………………..
หากการประเมินในรอบที่ 2 ผ่านการคัดเลือก อบจ.สตูล ก็จะผ่านเข้าสู่การประเมินในรอบสุดท้าย จากผู้ทรงจากสถาบันประปกเกล้า เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้าด้านลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ……………………………. ..
ซึ่งทุกครั้งที่มีการประเมิน อบจ.สตูล จะดำเนินการการ Live ทางเฟสบุ๊คประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลการทำงานและประเมินไปพร้อมพร้อมกับ คณะกรรมการดังกล่าวด้วย
……………………………
Cr.ข้อมูลฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด
#งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x