Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 2 กันยายน 2564 กองสวัสดิการสังคม และกองช่าง ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา กรมป่าไม้สงขลา

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม และกองช่าง ลงพื้นที่ ณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา กรมป่าไม้สงขลา ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อวางแผนการขนต้นไม้ตามโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า จำนวน 50,000 ต้น

Leave a Comment