เข้าสู่ระบบ

วันที่ 15 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/ 2564

วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 6/ 2564
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
เห็นชอบให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ที่ได้รับการร้องขอจาก อปท. ในจังหวัดสตูล ในส่วนที่เกินศักยภาพ ดังนี้
1. อบต.เกตรี ต.เกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล จำนวน 130 ครัวเรือน
2. ทต.ฉลุง ต.ฉลุง อ.เมืองสตูล จ.สตูล จำนวน 100 ครัวเรือน
เห็นชอบให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนได้สำรวจในแต่ละพื้นที่
รวม 265 ราย
# กองสวัสดิการสังคม
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x