Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันนี้ 21 กันยายน 2564 รับการประเมิน “รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564” รอบสุดท้าย

วันนี้ (21 กันยายน 2564 ) เวลา 09.00-12.00 น. อบจ.สตูล โดยนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล นายวิชา นาคบรรพต เลขานุการ นายก อบจ.สตูล พร้อมข้าราชการในสังกัด นำโดย นางบุญยืน รัตนชาตรี รองปลัด รก.ปลัด อบจ. นางสาวสุภรณ์ ทองอินทร์ รองปลัด อบจ.สตูล และข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ รางวัลพระปกเกล้าฯ ในรอบสุดท้าย ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) โดยใช้โปรแกรม Zoom Meetings #ประเภทการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล และ สถานที่จริง ของโครงการที่เป็นนวัตกรรม โดดเด่น จำนวน 3 นวัตกรรมด้วยกัน
…………………………………………………….
#1.โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลลดความเลื่อมล้ำด้านการศึกษา โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 6
#2.โครงการซั้งเชือกเพิ่มรายได้และฟื้นฟูทรัพยากร
#3.โครงการธนาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์ ธนาคารฟื้นชีวิต
…………………………………………….
ซึ่ง อบจ.สตูลได้ เชิญเครือข่าย ทั้ง 3 นวัตกรรม มาร่วมให้ข้อมูล ณ อบจ.สตูล พร้อมกันนั้น ยังส่งเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จริง เพื่อตอบข้อซักถามและให้คณะกรรมการได้เห็นพื้นที่ การทำงานจริง ผ่านระบบออนไลน์ โดยทุกพื้นที่ ได้เน้นย้ำในมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 DHMTTA
……………………………………….
#cr.งานฝ่ายอำนวยการ สป.
#งานประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

Leave a Comment