เข้าสู่ระบบ

วันที่ 22 กันยายน 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 7/ 2564

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 7/ 2564 ณ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลชั้น 2ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเห็นชอบให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) ที่ได้รับการร้องขอจาก อปท. ในจังหวัดสตูล ในส่วนที่เกินศักยภาพ ดังนี้
1. ทต.กำแพง (รอบที่ 2) ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล จำนวน 420 ครัวเรือน
2. อบต.ปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล จำนวน 295 ครัวเรือน
เห็นชอบให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนได้สำรวจในแต่ละพื้นที่ รวม 406 ราย
Cr.กองสวัสดิการสังคม
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x