เข้าสู่ระบบ

วันที่ 22 กันยายน 2564 ระชุมประชาคม เพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล พร้อมด้วยนายเทิดศักดิ์ สุรภินันท์ เลขานุการ นายกอหรี ปัญญายาว ที่ปรึกษา นายก อบจ.สตูล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม รับมอบหมายจาก นายก อบจ.สตูล เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลเพื่อระดมความคิดเห็น และกำหนดกฎกติกาข้อบังคับสมาชิกกลุ่ม ในการดูแลรักษาซ่อมแซม ให้ซั้งอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน พิจารณาจุดวางซั้งเชือกและการบริหารประโยชน์ที่เกิดจากซั้งเชือกให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มสมาชิกและชุมชนส่วนรวมณ อาคารอเนกประสงค์ ม.4 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
# กองสวัสดิการสังคม
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x