เข้าสู่ระบบ

วันที่ 28 กันยายน 2564 โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล เพื่อระดมความคิดเห็น

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม รับมอบหมายจาก นายก อบจ.สตูล เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาจุดวางซั้งเชือก โครงการจัดทำและวางซั้งเชือกเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล เพื่อระดมความคิดเห็น และกำหนดกฎกติกาข้อบังคับสมาชิกกลุ่ม ในการดูแลรักษาซ่อมแซม ให้ซั้งอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน พิจารณาจุดวางซั้งเชือกและการบริหารประโยชน์ที่เกิดจากซั้งเชือกให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มสมาชิกและชุมชนส่วนรวม
ณ สุเหร่า ม.3 ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล
# กองสวัสดิการสังคม
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x