Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันพุธ ที่ 29 ก.ย. 64 โครงการเกษตรอัตลักษณ์วิถีสตูลสีเขียวฟื้นวิกฤตเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกอบการสีเขียว

วันพุธ ที่ 29 ก.ย. 64 กองการศึกษาฯ ได้ดำเนินโครงการเกษตรอัตลักษณ์วิถีสตูลสีเขียวฟื้นวิกฤตเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประกอบการสีเขียว ณ ห้องประชุมสตาร์รินรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
โดยมี นายวิชา นาคบรรพต เลขานุการนายก อบจ.สตูล เข้าพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรมฯ เป้าหมายของผู้เข้าร่วมอบรมในรุ่นนี้ จำนวน 60 คน
Cr.กองการศึกษาฯ อบจ.สตูล

Leave a Comment