Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันพุธ ที่ 29 ก.ย. 64 โครงการเกษตรอัตลักษณ์วิถีสตูลสีเขียวฟื้นวิกฤตเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอุทยานการเรียนรู้

วันพุธ ที่ 29 ก.ย. 64 กองการศึกษาฯ ได้ดำเนินโครงการเกษตรอัตลักษณ์วิถีสตูลสีเขียวฟื้นวิกฤตเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการอุทยานการเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลเกตรี (โคกหนองนาโมเดล) อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
โดยมี นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล เข้าพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรมฯ เป้าหมายของผู้เข้าร่วมอบรมในรุ่นนี้ จำนวน 30 คน
Cr.กองการศึกษาฯ อบจ.สตูล

Leave a Comment