Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 30 กันยายน 2564 ร่วมงานแสดง “มุฑิตาจิต” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ รร.นิคมพัฒนาผัง 6

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ มอบหมายให้. นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ อบจ.สตูล ร่วมงานแสดง “มุฑิตาจิต” เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ รร.นิคมพัฒนาผัง 6 ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 จำนวน 1 ท่าน คือ นางจงดี ไตรรัตน์ ครูวิทยฐานะ ชำนาญการ เพื่อยกย่องชูเกียรติในคุณงามความดีที่ได้กระทำตั้งแต่รับราชการมาจนเกษียณอายุราชการ
ข้อมูล กองการศึกษาฯ

Leave a Comment