Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 4 ต.ค. 64 ณะศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี มาศึกษาดูงาน ด้านการศึกษาของอบจ.สตูล

วันที่ 4 ต.ค. 64 คณะศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี มาศึกษาดูงาน ด้านการศึกษาของอบจ.สตูล เพื่อสร้างความเข้าใจ การจัดทำแผนร่วมกันกับหน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานด้านความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมี นายอดินันท์ ปากบารา นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายกฯ ,นางสาวสุภรณ์ ทองอินทร์ รองปลัดฯ, นางนุตเราะห์ ชัยยะวิริยะ ผอ.กองการศึกษาฯ และ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้
Cr.กองการศึกษาฯ อบจ.สตูล

Leave a Comment