Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
**** วันนี้ในที่ประชุม​ ได้ร่วมแสดง​ความยินดี​กับนายอารีย์ ติงหวัง สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอละงู จังหวัดสตูล​ ซึ่ง​ได้รับการเลือกตั้ง​แทนตำแหน่งที่ว่าง​
****เรื่องที่เสนอใหม่ในที่ประชุม
ขอแถลงการณ์รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล รับทราบ
และมีเรื่องอื่น ๆ โดยมีการเลือกคณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน ๒ คน

Leave a Comment