Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ได้เข้ารับเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการศึกษา​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูลนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตู ได้เข้ารับเกียรติบัตร จากนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เนื่องจากเป็น
งาน​ประชา​สัมพันธ์​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สตูล
#​กอง​ยุทธศาสตร์​และ​งบประมาณ

Leave a Comment