Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

9 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 14/2564

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 14/2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเห็นชอบให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค (ถุงยังชีพ) จำนวน 512 ชุด
เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กักตัวที่บ้าน( HQ)ตามที่ทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนได้สำรวจในแต่ละพื้นที่
# กองสวัสดิการสังคม
#​งาน​ประชา​สัมพันธ์​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สตูล
#กอง​ยุทธศาสตร์​และ​งบประมาณ

Leave a Comment