Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

13 พฤศจิกายน​ 2564 พิธีปิดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันเสาร์ที่​ 13 พฤศจิกายน​ 2564 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก​ อบจ.สตูล, นางนุตเราะห์ ชัยยะวิริยะ ผอ.กองการศึกษาฯ​ และบุคลากรแทางการศึกษาฯ ได้เข้าร่วมพิธีปิดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6 : กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา : อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนนวัตกรรมทางการศึกษาจังหวัดสตูล :กิจกรรมหน่วยที่ 2 ณ รร.นิคมพัฒนาผัง 6
cr.ฝ่ายบริการการศึกษา กองการศึกษาฯ

Leave a Comment