Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

กองช่าง ลงพื้นที่ในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 อบจ.สตูล โดยเจ้าหน้าที่ในส่วนงาน กองช่าง ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม ร่วมกับ เทศบาลตำบลควนโดน โดยการ​ปฏิบัติงาน​รื้อ​ซากไม้กั้นขวางทางน้ำใต้สะพานข้ามคลองดุสน(ตัวที่ ๒) ณ เทศบาลตำบลควนโดน  ซึ่ง นายปราโมทย์ หมาดทิ้ง ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ร่วมติดตามและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในครั้งนี้

Leave a Comment