Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

จัดเตรียมห้องพัก เพื่อรองรับการกักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่​ 9 ธันวาคม​ 2564​ เวลา​ 13.00 น.​ นาย​มนะ โสสนุย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข มอบหมายให้นายรอศักดิ์ อาดำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และชุด ชรบ. ลงพื้นที่สถานกักกันโรคระดับจังหวัดของ อบจ.สตูล (LQ ปิใหญ่) เพื่อดำเนินการจัดเตรียมห้องพัก พร้อมของใช้ส่วนตัว เพื่อรองรับการกักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียผ่านด่านวังประจันในวันพรุ่งนี้ จำนวน 17 รายวันที่​ 9 ธันวาคม​ 2564​ เวลา​ 13.00 น.​ นาย​มนะ โสสนุย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข มอบหมายให้นายรอศักดิ์ อาดำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และชุด ชรบ. ลงพื้นที่สถานกักกันโรคระดับจังหวัดของ อบจ.สตูล (LQ ปิใหญ่) เพื่อดำเนินการจัดเตรียมห้องพัก พร้อมของใช้ส่วนตัว เพื่อรองรับการกักตัวของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียผ่านด่านวังประจันในวันพรุ่งนี้ จำนวน 17 ราย

 

Leave a Comment