Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

รองนายก อบจ.สตูล ร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล

นายทวีศักดิ์ แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล ได้รับมอบหมาย​ จากนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล ให้เข้าร่วมงาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ​ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล

Leave a Comment