Click Here
Previous slide
Next slide
เข้าสู่ระบบ

ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 21/2564

วันที่​ 28 ธันวาคม​ 2564 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล เป็นประธานการ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเห็นชอบให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค(ถุงยังชีพ) จำนวน​ 110 ชุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กักตัวที่บ้าน( HQ)ตามที่ทีมสำรวจและจัดเก็บข้อมูลประชาชนได้สำรวจในแต่ละพื้นที่
# กองสวัสดิการสังคม
#​งาน​ประชา​สัมพันธ์​องค์​การบริหาร​ส่วน​สตูล
#กอง​ยุทธศาสตร์​และ​งบประมาณ

Leave a Comment