เข้าสู่ระบบ

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 (online)

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00​ น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 4 จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 (online) ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลชั้น 4 ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดดังนี้
1. การประกวดแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 หัวข้อเรื่อง “สตูลเมืองแห่งความสุข”
2. การประกวดแข่งขันเขียนเรียงความ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หัวข้อเรื่อง “สตูลเมืองแห่งความสุข”
3. การประกวดหนูน้อย Net Idols เมืองสตูล
# งานประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Cr.ข้อมูลกองการศึกษาฯ
ติดตามหัวข้อนี้
แจ้งเตือนเมื่อ
guest
0 ความคิดเห็น
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x